Uuden ajan valmennustalo

  

Kehittämistarveselvitys

Onko toimintasi kannattavaa?

Aina on mahdollisuus kehittää ja parantaa. Educon Kehittämistarveselvitys on suunnattu pk-yritysten johdolle liiketoiminnan ja henkilöstön johtamisen välineeksi. Selvityksen avulla yritysjohto saa valmiiksi pureksitun suunnitelman, joka tähtää liiketoiminnan laajentamisen pullonkaulojen avaamiseen.

Educon Kehittämistarveselvitys toimii analyysinä yrityksen nykytilasta ja kehittymismahdollisuuksista. Osana kehittämistarveselvitystä haastattelemme yrityksen avainhenkilöt sekä valitun joukon ammattilaisia, vertaamme kilpailijoihin ja analysoimme markkinat ja toimintaympäristön. Haemme alan parhailta toimijoilta tavoitteiksi sopivat tunnusluvut ja vertaamme niitä yrityksen vastaaviin lukuihin.

Lopuksi laadimme yritykselle raportin, josta ilmenevät yrityksen nykytila ja kehittämissuunnitelma. Ulkopuolisen tahon tuottama yhteenveto yleensä avaa yrityksen johdon silmät.

Kehittämistarveselvityksen yhteydessä selvitämme myös mahdollisia kehittämisrahoituksia sekä avustamme yritystä näiden hyödyntämisessä.

Back to Top